top of page

Scéim ‘Líofacht’, 2023

Spriocdháta: Luain 4 Meán Fómhair, 2023


Cuspóir na Scéime

Is é cuspóir na scéime cainteoirí laethúla Gaeilge a chothú i Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht Oirthear Chathair na Gaillimhe. Chuige sin, cuirfear clár saincheaptha sa Ghaeilge ar fáil saor in aisce dóibh siúd a éiríonn leo áit a fháil ar an scéim. Beidh na tionscnaimh teanga éagsúla sa chlár bunaithe ar riachtanais teanga an rannpháirtí. Aontóidh An Bruach Thoir clár leis an iarrthóir rathúil (le comhairle ó shaineolaí Teanga).


Ciste

  • Cuirfear suas le €2,000 ar fáil chun dheiseanna foghlamtha agus cleachta a chur ar fáil don iarrthóir rathúil.

  • Íocfar liúntas €500 leis an iarrthóir rathúil ag deireadh an tréimsheTuilleadh eolais agus critéar na scéime ar fáil anseo:

Líofacht eolas 2023 PDF
.pdf
Download PDF • 130KB

Foirm Iarratais PDF ar fáil anseo:

Líofacht foirm Iarratais PDF
.pdf
Download PDF • 40KB

Foirm Iarratais WORD ar fáil anseo:

Líofacht Foirm Iarratais WORD
.docx
Download DOCX • 58KB


Tuilleadh eolais ón Oifigeach Pleanala Teanga, Micheál Mac Aoidh.


Suíomh Gréasáin: anbruachthoir.com

Uimhir Theileafóin: 087 1195091


An Bruch Thoir, Tigh Mhaidhc Pháidín, Mionloch, Gaillimh. H91 YW9W

Comments


bottom of page