top of page

Scoláireachtaí do dhaoine fásta freastail ar Chúrsa Gaeilge, 2024

Scholarship for adults to attend a recognised Irish Language course, (3 scholarships x €600).Spriochdháta: Aoine, 16 Feabhra, 2024


Tá An Bruach Thoir ag tairiscint scoláireachtaí do dhaone fásta chun freastal ar chúrsaí Gaeilge (mar shamplaí: an Dioplóma sa Ghaeilge in Ollscoil na Gaillimhe; Gael-Linn, Oideas-Gael, TEG, Gaelchultúr agus a mhacasamhail).


Cé atá incháilithe iarratas a dhéanamh?

· Tá na scoláireachtaí ar fáil do dhaoine fásta a bhfuil buanchónaí orthu sa Bhruach Thoir (Gaeltacht Oirthear Chathair na Gaillimhe) nó a d’fhreastail ar ranganna Gaeilge an Bhruaigh Thoir.

· Ní ghlacfar le hiarratais ó mhic léinn atá i mbun cúrsa tríú leibhéal.

· Ní ghlacfar le hiarratais ó hiarrthóirí atá ag lorg tacaíochta chun freastail ar ghnáth ranganna Gaeilge.

· Ní mór go dtiocfaidh críoch leis an gcúrsa roimh Meitheamh, 2025


Déanfar measúnú ar na hiarratais ag baint úsáide as an gcritéir seo a leanas:

· Léargas ar tiomantas an iarrthóra maidir le sealbhú na Gaeilge.

· Fiúntas agus caighdeán an chúrsa Gaeilge.

· D’fhéadfadh sé go gcuirfear na hiarrthóirí faoi agallamh


Déanfar na hiarrthóirí a roghnú i lár mí Aibreáin. Íocfar liúntas €600 i dtreo chostais an chúrsa. Íocfar an liúntas tar-éis don dalta tús a chur leis an gcúrsa agus tar éis dó/di táillí an chúrsa a íoc. Rachfar i dteagmháil go díreach leis na buaiteoirí amháin. Cuirfear fógra ginearálta in airde ar ár suíomh idirlín, sna meáin agus ar na meáin shóisialta chun na buaiteoirí a fhógairt.

Ba chóir dóibh siúd a bhfuil spéis acu sa scéim an fhoirm iarratais thíos a líonadh isteach agus a chur ar ais roimh Dé hAoine 16 Feabhra, 2024

Tuilleadh eolais ón Oifigeach Pleanala Teanga, Micheál Mac Aoidh.

Ríomphost: anbruachthoir@gmail.com Uimhir Theileafóin: 087 1195091Eoloas Scoláireacht do dhaoine fásta 2024
.pdf
Download PDF • 155KB

Foirm Iarratais Scoláireacht do dhaoine fásta 2024
.pdf
Download PDF • 47KB

*************************

Scholarship to attend an Irish Language Course i (Adults), 2024

(3 scholarships x €600)Closing Date: Friday 16 February, 2024


An Bruach Thoir are offering scholarships for Irish learners to attend a recognised Irish Language Course (As examples: an Dioplóma sa Ghaeilge in Ollscoil na Gaillimhe; Gael-Linn, Oideas-Gael, Gaelchultúr and other similar courses).


Who is entitled to apply?

· The scholarships are available to adults over 18 years of age who are living in An Bruach Thoir (Galway City East Gaeltacht) or who have attended Irish classes with An Bruach Thoir.

· Third-level students studying an Irish-language or Irish language related course are not eligible.

· Applications will not be accepted from applicants who wish to attend ordinary Irish classes.

· The course must be completed by June, 2025.


Criteria for determining who is offered a scholarship:

· Evidence of the applicant’s commitment to learning Irish.

· The standard of the proposed Irish course and it’s linguistic benefit to the applicant.

· Applicants may be called to an informal interview.


Successful applicants will be informed in April, 2024. €600 will be awarded and this sum will be paid after the applicant registers on the course and pays the fees.


If you are interested in applying, please fill in the application form and send it to An Bruach Thoir before Friday 16 February, 2024

Further information is available from Micheál Mac Aoidh at the contact details below.

Email: anbruachthoir@gmail.com Telephone: 087 1195091
Eoloas Scoláireacht do dhaoine fásta 2024
.pdf
Download PDF • 155KB

Foirm Iarratais Scoláireacht do dhaoine fásta 2024
.pdf
Download PDF • 47KB


댓글


bottom of page