top of page
aeiral bruach.jpg

An Bruach Thoir

Gaeltacht Oirthear Chathair na Gaillimhe

Fáilte is fiche romhat!

Tá an Ghaeilge á labhairt mar theanga dhúchais sa gceantar ar imeall oirthear chathair na Gaillimhe le cuimhne na seacht sinsear. Ach tá baol mór ann go gcaillfear an nasc sin lenár n-oidhreacht muna ndéantar iarracht faoi leith chun í a chaomhnú anois. Is grúpa deonach é Coiste Pleanála Teanga an Bhruaigh Thoir a d’ullmhaigh plean chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gceantar le go mbeidh an áis luachmhar seo ar fáil do na glúnta atá romhainn.

Irish has been spoken as a native language in the area to the east of Galway city from time immemorial. But there is a real risk of this link with our culture being lost if a special effort is not made now to promote the language. The Bruach Thoir Language Planning Committee is a voluntary group working to promote Irish in the area and to ensure that this valuable resource will be available to future generations.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
aeiral bruach.jpg

An Bruach Thoir
Príomhchuspóirí

Primary objectives

(1) Dearcadh, cumas agus iompar teanga an cheantair a fhorbairt agus a chothú.

(2)  Líon na gcainteoirí Gaeilge sa gceantar a mhéadú 2% i gcaitheamh shaolré an phlean.

****************

(1)  To develop the community's capacity to speak Irish, to increase their usage of Irish and to inspire them to speak it.

(2)  To increase the number of Irish speakers in the area by 2% during the period of the plan.

sign.jpg
Logo.png


An Bhruach Thoir
Cá bhfuil sé?


An Bruach Thoir:
Where is it?

Tá an Bruach Thoir (Gaeltacht Oirthear Chathair na Gaillimhe) go hiomlán i gceantar uirbeach na Gaillimhe. Is iad seo a leanas na Baile Fearainn atá sa Bhruach Thoir (Gaeltacht Oirthear Chathair na Gaillimhe):

 • An Caisleán Gearr (cuid).

 • An Pháirc Mhór.

 • Baile an Dúlaigh.

 • Baile an Phoill.

 • Mionloch.

 • Cúil Each.

 • Tír Oileáin.

​ ****************************


An Bruach Thoir (The Gaeltacht of Galway City East) is completely within the city boundaries. The following townlands make-up the area known as An Bruach Thoir (in their English translations):

 • Castlegar (part of).

 • Parkmore.

 • Ballindooley.

 • Ballinfoyle;

 • Menlo.

 • Coolough.

 • Terryland.

White Background
Mionlach 2.jpg

Teach Mhaidhc Pháidín - Tearmann Teanga
Ceannáras an Bhruaigh Thoir 
An Bruach Thoir's Abode!

 

 • Teach Gaeilge / Ionad Teanga.

 • Teach Cuairteoireachta.

 • Leabhair & Áiseanna Teanga

 • Ionad Ceoil, Oidhreachta & Cultúrtha.

 

***************

 • Language Centre.

 • Irish Language Books and Resources.

 • Social Gatherings and Community Events.

 • Music, Heritage and Cultural Centre.

Bígí isteach!

Call in for a cup of tea!

Micheál Mac Aoidh

Oifigeach Pleanála Teanga.

Irish Language Planning Manager.

Is as Bóthar na Trá ó dhúchas é Micheál. Ceapadh é sa phost i mí Lúnasa, 2022. Is é atá freagrach as an bplean teanga a chur i bhfeidhm agus as na tionscadail teanga éagsúla a bheartú agus a fhorbairt sa cheantar. Tá na blianta caite ag Micheál ag obair san earnáil Gaeilge agus tá aitheantas bainte amach aige freisin mar dhrámadóir.

 

Má tá  smaointe nó tuairimí agat maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa cheantar, bí i dteagmháil le Micheál ag (087) 1195091 nó ag anbruachthoir@gmail.com

Micheál was brought up in Salthill. He has spent many years working in the Irish Language sector. He was appointed to the role of Language Planning Officer in August, 2022. Micheál is responsible for implementing the language plan and delivering the various language-based projects and initiatives associated with the plan.

 

Micheál would love to hear your opinions and ideas as regards growing Irish as a community language in the Gaeltacht of Galway City East. He can be contacted ag (087) 1195091 or at anbruachthoir@gmail.com

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
mick.jpg

Coiste Stiúrtha
Steering Committee

Gaeilge. Gaelach. Gaillimh.

Is é an coiste stiúrtha a d'ullmhaigh an plean teanga ( i gcomhar leis an gComhairleoir Pleanála Teanga). Tá an coiste stiúrtha freagrach as an bpróiseas pleanála teanga sa cheantar agus freagrach as cúrsaí rialachais, airgeadais agus aon ghnó eile a bhaineann leis an mBruach Thoir, CTR. Is coiste deonach é an coiste stiúrtha agus oibríonn siad go crua leis an nGaeilge a chur chun cinn sa cheantar.

Coiste Feidhmeannach.
Language Plan Committee.

Tugann an choiste seo comhairle agus cúnamh don Oifig Pleanála Teanga maidir le himeachtaí agus le gníomhaíochtaí na heagraíochta. Is nasc iad freisin leis an bpobal áitiúil.

The Language Plan Committe advise and help the Language Plan Officer with ideas about projects and events. They are a link with the community.

bottom of page