top of page

Bronnadh na Scoláireachtaí Gaeltachta

Presentation of Gaeltacht Scholarships
Ag ócáid speisialta in Scoil Bhríde, Mionloch i mí na Bealtaine, bhronn An Bhruach Thoir scoláireachtaí ar dhaoine chun freastail ar chúrsaí Gaeilge aitheanta sa Ghaeltacht. Bronnadh na scoláireachtaí ar dhaoine ón gceantar(agus ar dhaoine atá pairteach i ranganna agus tionscadail an Bhruaigh Thoir. Tá na daoine seo ag iarraidh líofacht a bhaint amach sa Ghaeilge agus a bheith ina chainteoirí laethúla Gaeilge.


At a special occassion in Scoil Bhríde, Menlo during May, 2023, An Bruach Thoir presented a number of Scholarships for people to attend recognized Irish courses in the GAeltacht. The awards were made to people either from the area or those who have participated fully in our Irish language classes or the activities of our organisations. The aim of these learners to to gain fluency in Irish and to become daily speakers of the language as part of our community.Is iad seo a leanas na daoine a bhain amach na scoláireachtaí:

The following were presented with Scholarships:


(a) Daoine fásta - Scoláireacht chun freastail ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht.

Adults - scholarship to attend an Irish course in the Gaeltacht.

  1. Liz Brosnan

  2. John Farrell

  3. Ita Reddington

  4. Louise Arrigan

  5. Gerald Hogan


(b) Scoláireachta le freastail ar Coláiste Samhraidh do daltaí meánscoile.

Scholarship for Secondary School students to attend an Irish language summer college

  1. Ruby Kearns

  2. Luna Clarion Hardy
Comentários


bottom of page